Skip to main content
Dragan Vojvodić | Sandler Trening Srbija, Hrvatska, Slovenija

Sandler High-Tech Magazin

...kvartalni magazin koji će vas držati informisanim o novim Sandler stvarima, programima, dobrim pričama, savetima...

Aktuelne, relevantne informacije iz realnog sveta koje možete svakodnevno koristiti za povećanje efikasnosti.

Sandler Advisor Thumbnail

Zima 2021. Sandler Advisor

Želite aktuelne, relevantne i stvarne informacije? Popunite formular da biste preuzeli nedavno izdanje Sandler magazina.


Preuzmite
Sada ste se upisali u našu bazu posetilaca i možda ćete dobijati u buduće Sandler tekstove. Možete se ispisati uvek u svakom trenutku. Želimo Vam ugodno čitanje!


2020. Sandler Advisors


2016. Sandler Advisors


2013. Sandler Advisors

Prodaja, liderstvo i upravljanje

Želite uvide i savete o trenutnoj prodaji, upravljanju prodajom, vođstvu i temama upravljanja? Čitajte naše postove i prosledite ih svojim kolegama.

Back to top