Skip to main content
|

Pravna pouka i zaštita intelektualne svojine

Pred vama su uslovi korišćenja za sve koji koriste Sandler Sistem metodologiju, web sajt kao i sve ostale informacije, sadržaje i materijale preuzete sa Sandler web sajta. Pristupanjem i pretraživanju Sandler sajta unapred se slažete sa uslovima i načinom korišćenja sajta i svih ostalih sadržaja sa sajta. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta, molimo vas da momentalno prestanete sa daljim korišćenjem sajta. SSI (Sandler Selling Institute) zadržava pravo pravo da menja sardžaj sajta kao i sve ostale infromacije vezane za sajt bez unapred definisanog obaveštenja. U slučaju kršenja svih navedenih uslova korišćenja sajta, SSI ima pravo da zatraži nadoknadu a shodno zakonu o zaštiti intelektualne svojine republike Srbije. Morate dobiti pismenu potvrdu od SSI za bilo kakvu dalju upotrebu tekstova ili linkova sa SSI web sajta. 

Odricanje od odgovornosti
Shodno tome da SSI želi da daje vrlo precizne informacije kao sadržaj web sajta, sa druge strane se odriče odgovornosti za preciznost i tačnost podataka koji su izloženi na web sajtu. SSI može menjati sadržaj, teme ili linkove u bilo kojem trenutku bez unapred datog obaveštenja. SSI se odriče bilo koje odgovornosti ukoliko je neko shodno tekstovima ili sadržajem sa web sajta postupio shodno svojim improvizovanim shvatanjima i na bilo koji način načinio trećem licu štetu ili sebi. 

SVE INFORMACIJE NA WEB SAJTU SU DATE BEZ UNAPRED POSLATOG OBAVEŠETENJA  I NIJEDNA INFORMACIJA NA WEB SAJTU SE NE MOŽE KORISTITI ZA DALJU PREPRODAJU INFORMACIJE TREĆEM LICU. SSI SE TAKOĐE ODRIČE ODGOVORNOSTI UKOLIKO JE NEKO ISKORISTIO INFORMACIJE SA SAJTA I DOŽIVEO NESREĆU, PROBLEM ILI GUBITAK PROFITA.  SVAKO HIPERLINKOVANJE I PRENOS INFORMACIJE TREĆIM LICIMA BEZ PISMENOG OBAVEŠTENJA OD SSI BIĆE SMATRANO PREKRŠAJEM INTELEKTUALNE SVOJINE. 

Sva prava sa web sajta su zadržana od strane SSI
Copyright 1999-2016 Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, U.S.A. Sva Prava su Zadržana.

Ukoliko drugačije ne odluči, SSI zadržava sva prava nad sadržajem web sajta kao intelektualnu svojinu. Prava su zadržana na grafičke elemente, informacije, audio-video zapise, materijale, dizajnerska rešenja i grafičko rešenje web sajta. Svi elementi na web sajtu su zaštićeni žigom, intelektuanom svojinom, neetičkom konkurencijom i drugim zakonima zaštite intelektualnih prava.

SSI vam dozvoljava da preuzimate sa web sajta sve tekstove, informacije i ostale sadržaje isključivo za ličnu upotrebu.  Svaka ostala upotreba intelektualne svojine koja nije regulisana ovim sporazumom kroz modifikovanje tekstova, grafičkih rešenja, preuzimanje tekstova za dalju preprodaju ili koristiti ih za svoje treninge SSI će smatrati prekršajem zakona o intelektualnoj svojini i SSI će tražiti zakonski definisanu odštetu.

Zaštitini znak
S Sandler Training (grafički dizajn), S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (grafički dizajn), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (grafički dizajn), S Sandler Online Finding Power In Reinforcement (grafički dizajn), Sandler Selling System, SandlerBrief, Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Sandler Submarine (reči i grafički dizajn), the Pain Funnel (reči i grafički dizajn), Finding Power In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage, Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (grafički dizajn), Sandler Sales Bronze Certified Certified (grafički dizajn), Sandler Sales Silver Certified Certified (grafički dizajn), Sandler Sales Gold Certified Certified (grafički dizajn), Sandler Sales Master Certified Certified (grafički dizajn), i How to Succeed je zaštićena intelektualna svojina kompanije Sandler Systems, Inc. Sandler Instructor Certified (grafički dizajn), Tactics for Sales Professionals, i Tactics for Sales Management Professionals predstavljaju zaštićenu intelektualnu svojinu kompanije Sandler Systems, Inc.

LinkedIn je registrovana i zaštićena marka kompanije LinkedIn, Ltd. Usluge i proizvodi kompanije Sandler Systems, Inc. ne pripadaju niti su sponzorisani od LinkedIn, Ltd.

Vrh