Skip to main content
Dragan Vojvodić | Sandler Trening Srbija, Hrvatska, Slovenija

Zaposlite idealnog kandidata

Potrebno je mnogo više od iskustva ili dobrog CV-ja! 

Zaposlite identitet, a razvijajte uloge!

Uspeh u prodaji leži na konceptualnoj strani ličnosti a ne na tehnikama kako većina ljudi misli. Konceptualna strana ličnosti znači šta mislimo o sebi i sopstvenim osećanjima, kakvi smo u interakciji sa drugima i šta mislimo o sebi u odnosu na okruženje u kojem se nalazimo. Ova tri elementa ODREĐUJU uspeh u prodaji. Ali ove stvari se teško mogu učiti. Zato, zaposlite Identitet - osećaj vrednosti o sopstvenom Ja, a razvijajte njegove Uloge!

Sandler će vam dati vrhunske strategije kako otkriti pravog čoveka!

Menadžeri moraju da imaju znanje i veštine da postavljaju kvalitetna pitanja kojima će saznati ISTINU - da li kandidat ima odgovarajući Stav na koji se mogu nadograđivati Tehnike (uloge).

Menadžeri trenirani u Sandleru osposobljeni su da:

 • Izaberu najboljeg kandidata jer na taj način prihvataju odgovornost za sopstvene postupke i rezultate.
 • Imaju kriterijume za objektivno ocenjivanje kandidata.
 • Organizuju čitav proces od početka do kraja i veruju sebi da su napravili dobru odluku ne na osnovu iskustva već znanja.
 • Vode razgovor na način da se kandidat oseća dobro i pomognu mu da sam shvati da li je idealan za tu poziciju ili ne.
 • Kreiraju iskrojen profil kandidata za poziciju koju traže.
 • Koriste strategije i taktike kroz pitanja koja će im pomoći da saznaju istinu.
 • Opis pozicije
 • Postavljane pozicije
 • Definisanje očekivanja
 • Šta tražiti u CV-ju?
 • Razgovor i fokus na: okruženje(identitet) - situacije(uloge)
 • Strategija postavljanja pitanja
 • Procena stilova ponašanja: koliko uverenja utiču na kontrolu produktivnog ponašanja!
 • Proces odabira
 • Kreiranje plana - 90 dana trajanje
 • Kuvar za Uspeh
 • Procena performansi
 • Individualni trening plan
 • Profil ličnosti/lični stilovi komunikacije

Da li svaki moj prodavac ima svoj lični Kuvar za Uspeh koji mu pomaže da meri dnevnu posvećenost i gradi novo produktivno ponašanje koje ga vodi dalje?

Vrh