Skip to main content

Ostala direktna prodaja

Imate TÜV, ISO? Čestitamo!
Da li imate sistemsko resenje za prodaju?
Smanjite rizike poslovanja, a povećajte predvidivost rezultata.

Da li vas često ucenjuju konkurentskim ponudama?

Proverite sebe. Da li vas često ucenjuju konkurentskim ponudama? Iskoriste za prezentaciju, a posao dobije drugi? Često spuštate cenu? Prodajni rezultati su kao tobogan, gore-dole? Često se osetite kao besplatni savetnici? Uradite vrhunsku prezentacije posle koje čujete - čućemo se, samo da razmislimo. A onda se nikada ne jave i izbegavaju vaše pozive? …(malim slovima) da li vam se ovo dešava i koliko Vas boli?

Da li ste razmišljali da nastaju na nivou sistema i imaju sposobnost ponavljanja. Problem Sistemske greške kojoj se najčešće ne zna uzrok. Međutim, mi u Sandleru kroz 50 godina iskustva u radu sa malim, srednjim ili velikim firmama verujemo da je verovatno najdublji uzrok taj što firme tj. prodajni timovi koriste tradicionalni način prodaje koji je toliko dugo u upotrebi da je postao predvidiv i zastareo jer ga i konkurencija koristi i kupcima je lako da vas kontrolišu i ucenjuju!
Stanite na trenutak i razmislite o poslednjoj rečenici...
Ko je kupce i tržište naučio tome? Pa...mi i konkurencija! Zato se ne ljutite na kupce što vas ucenjuju popustima, ponudama, a mi smo ih naučili tome.

Međutim, ne mora više tako. Frustracijama i stresu može doći kraj. Implementacijom Sandler Sistem Prodaje dobićete sistemsko rešenje koje će rizike poslovanja staviti pod kontrolisanu meru, a koje će vam dati predvidivost onoga što želite...prodaju, prihode i profit!

Sandler Sistem Prodaje će vam pomoći da:

 • Shvatite zašto je sadašnji način prodaje prevaziđen i zašto ga treba napustiti što pre.
 • Naučićete kako da kvalifikujete profitabilne sastanke i unapred znate da li ćete biti plaćeni.
 • Prodajete danas, a savetujete sutra.
 • Pomognete sagovorniku da shvati bol koji ima i što je veći bol, veća je šansa da plati vašu cenu.
 • Cena nije problem već što vas vide iste kao i druge.
 • Imaćete odličnu kontrolu razgovora.
 • Više nikada ne budete Besplatni Savetnici.
 • Kako da imate pun kalendar kvalifikovanih sastanaka.
 • Naučićete da napravite kompanijski i lični Kuvar za Uspeh i da u svakom satu znate koliko ste blizu plana prodaje.
 • Naučićete da izađete iz biznis-patoloških obrazaca ponašanja.
 • Naučićete nauku kako da prepoznate neproduktivno ponašanje i ZAUVEK ga eliminišete i kako da uz pomoć vašeg Sandler trenera, kreirate novo, produktivnije ponašanje koje će vam polako, ali sigurno donositi ono što želite.

Budite hrabri i napravite sledeći korak.

Put do uspeha započinje upravo ovde i kreće danas!

Proverite znanje iz prodaje i dobro se zabavite.

Back to top