Skip to main content
Dragan Vojvodić | Sandler Trening Srbija, Hrvatska, Slovenija

Istraživački centar

Mišljenja i percepcije o današnjim najuticajnijim pitanjima prodaje

Služiti liderima prodaje i zainteresovanim organizacijama koji se neprestano bore sa izazovnim pitanjima

Sandler se udružio sa Top Sales World kako bi pružio opipljivu vrednost i napravio razliku u svetu prodaje koji se brzo menja. Jedinstvena sinergija ove dve organizacije pružiće kritički uvid i smernice komercijalnim organizacijama širom sveta.

Sandler i Top Sales World stvaraju značajan istraživački autoritet jer se globalno bave dinamikom prodaje danas i u budućnosti. Rezultati će pružiti pregled najboljih praksi koje dele najuspešnije organizacije.

 

Preuzmite najnovija istraživanja

Imajte pristup najnovijim korisnim materijalima o prodaji da biste svoju organizaciju uporedili sa najboljim od najboljih. Za najnovije rezultate popunite obrazac ispod. 

Usklađenost prodaje i marketinga

Usklađivanje prodaje i marketinga ostaje veliki izazov

Blisko usklađivanje između prodaje i marketinga je potencijalno najveća prilika za poboljšanje poslovnih performansi danas. Ipak, u većini organizacija, prodaja i marketing i dalje rade u odvojenim pogonima i često rade u različite svrhe.

Šta kupci žele i kako razmišljaju

Šta kupci žele i kako razmišljaju

Zadovoljstvo nam je predstaviti nalaze našeg najnovijeg istraživanja „Šta kupci žele i kako razmišljaju“. Ovaj istraživački izveštaj ne sadrži samo kompletan skup statističkih podataka, već i naša zapažanja i ključne zaključke koje možete odmah primeniti. Preferencije i prakse unutar okruženja kupac/prodavac su se prilagodile promenama koje je COVID-19 uneo u naš profesionalni život.

Upravljanje sa čela u izazovim vremenima

Upravljanje sa čela u izazovim vremenima

Sa zadovoljstvom predstavljamo sažetak podataka iz našeg najnovijeg istraživanja „Upravljanje sa čela u izazovnim vremenima“. Kompletan izveštaj sadrži zapažanja, preporuke i sugestije. Naša osnovna namera je bila da otkrijemo aktuelne izazove i promene u stilu rada sa kojima se suočavaju lideri prodaje dolaskom pandemije COVID-19.

Kritični elementi proaktivnog zadržavanja klijenata

Kritični elementi proaktivnog zadržavanja klijenata

Evo realnosti: svake godine preduzeća gube milijarde dolara u prodaji zbog loše podrške i neefikasnog upravljanja kupcima. Nedavno istraživanje je kvantifikovalo iznos novca koji godišnje gube američka preduzeća na oko 62 milijarde dolara. Taj broj se odnosi samo na klijente koji su odlučili da direktno promene provajdera zbog usluge koja je ispod standarda. Ali stvarni broj je još veći - verovatno 100 milijardi dolara.

Potraga za novim klijentima

Potraga za novim klijentima

Svaka komercijalna organizacija treba da posveti odgovarajuću količinu vremena na traženje i obezbeđivanje novih klijenata. Nažalost, premalo njih ima jasno definisanu strategiju. Želeli smo da otkrijemo šta je to što dobro funkcioniše u najuspešnijim kompanijama i zašto, kako bismo podelili njihove tajne. Ovaj izveštaj se oslanja na rezime naših nalaza, pružajući nam mogućnost da podelimo svoja zapažanja, a vama jedinstvenu priliku da uporedite vašu organizaciju u odnosu na najbolje od najboljih.

Osnovne komponente za postizanje prodajnog učinka više od očekivanog

Osnovne komponente za postizanje prodajnog učinka više od očekivanog

Potraga za „svetim gralom prodaje“ – održivim rastom prodaje koji je dizajniran da bude efikasan i pouzdan – nikada ne prestaje. Ali nekoliko najboljih organizacija pronašlo je neke inovativne strategije koje su im omogućile da to postignu. Naše istraživanje se fokusiralo na ono što verujemo da je pet kritičnih elemenata koji pokreću uspeh u tipičnom prodajnom okruženju.

Zadovoljstvo klijenta

Zadovoljstvo klijenta

Kako sticanje novih klijenata postaje sve skuplje jer klijenti mogu slobodno i lako da prenesu svoje poslovanje negde drugde – naš fokus se prirodno pomera ka proaktivnom zadržavanju klijenata osiguravajući da su njihove potrebe i zahtevi ispunjeni. Na kraju krajeva, zadovoljni klijenti koji mogu dati pouzdane preporuke su zdrav resurs za borbu protiv fluktuacije klijenata. Zbog toga je upravljanje ukupnim doživljajem klijenata (Client Experience Management) sve važnije za rast.

Vrh